Cháy dữ dội rừng phòng hộ ở Phú Quốc nghi do dân đốt bao chiếm đất

Cháy dữ dội rừng phòng hộ ở Phú Quốc nghi do dân đốt bao chiếm đất

Với tình trạng đất đai ngày càng “sốt” giá, nhiều hộ dân bao chiếm đất rừng và đốt cây cối khiến nguy cơ cháy rừng phòng hộ ở Phú Quốc rất cao.
Báo Điện tử Phụ Nữ Pháp Luật