Điều chỉnh lại giá dịch vụ y tế phải bảo đảm tương xứng giữa mức đóng BHYT và quyền lợi

- 12/04/2018 - 16:05
(Phunuphapluat) Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Y tế về giá dịch vụ y tế, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế 2018-2020; đấu thầu và đàm phán giá thuốc và đấu thầu thiết bị y tế…

Báo cáo của Bộ Y tế về dịch vụ y tế cho thấy, việc ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định mức giá khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) thống nhất giữa các hạng BV trong toàn quốc là một bước tiến quan trọng trong lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; góp phần làm tăng tỷ lệ tham gia BHYT, tăng số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên; giảm ngân sách cấp cho các BV.

Nguyên nhân bội chi Quỹ BHYT là do mức đóng thấp, chưa phù hợp với chi phí khám, chữa bệnh (3%-4,5%). Khi xây dựng và ban hành Luật BHYT cũng đã tính toán và dự báo mức đóng phải là 6% lương thì mới phù hợp với mức giá tính đủ chi phí nên đã quy định mức đóng tối đa là 6% lương.

1

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bên liên quan cần có cơ chế kiểm soát việc lạm dụng kỹ thuật cao, biệt dược. ẢNH: T.A

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ chưa cho phép điều chỉnh mức đóng BHYT nên phải sử dụng quỹ dự phòng KCB để bù đắp bội chi. Để quản lý, sử dụng quỹ có hiệu quả, bảo đảm cân đối Quỹ BHYT, Bộ Y tế cũng đồng thuận điều chỉnh một số mức giá, ví dụ như giá khám bệnh và một số dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, siêu âm, nội soi do công suất tăng, một số xét nghiệm có chi phí vật tư giảm do đấu thầu. Bộ Y tế và Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đã có nhiều cuộc họp để bàn và triển khai việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh giá tại Thông tư 37.

Sau cuộc họp giao ban ngày 11/3/2018, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất: Giai đoạn 1, trong thời gian 2 tháng (đến 11/5/2018) hoàn thành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 37; Giai đoạn 2, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và BHXH Việt Nam khảo sát tổng thể, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để xây dựng giá theo hướng sắp xếp số dịch vụ hiện nay thành khoảng 2.000-3.000 dịch vụ, ban hành định mức, xây dựng giá của 2.000-3.000 dịch vụ này.

Về nội dung này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng: Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế (bước 2 tính lương vào giá) thời gian qua là hợp lý, bảo đảm kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế và góp phần đổi mới cơ chế hoạt động các cơ sở khám chữa bệnh. Do đó, việc điều chỉnh lại giá dịch vụ y tế phải bảo đảm tương xứng, cân đối giữa mức đóng BHYT và phạm vi, quyền lợi được hưởng do Quỹ BHYT chi trả, tuân thủ nguyên tắc đóng-hưởng khi mà từ nay tới năm 2020 Chính phủ chưa có chủ trương tăng mệnh giá BHYT.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát, cắt giảm những chi phí không cần thiết trên cơ sở tính toán khoa học giữa mức đóng BHYT với quyền lợi, phạm vi được hưởng BHYT và tỉ lệ đồng chi trả khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Đối với việc đấu thầu và đàm phán giá thuốc, thời gian vừa qua, triển khai quản lý công tác mua sắm thuốc đối với các khu vực BV công lập, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, BHXH Việt Nam liên tục sửa đổi, bổ sung các quy định về đấu thầu thuốc để thực hiện Luật Đấu thầu và nhằm tăng cường sự công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, đồng thời giải quyết các khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu thuốc.

Qua thực tế, thấy việc đấu thầu thuốc đã có những chuyển biến tích cực, thông qua đấu thầu đã góp phần giảm giá thuốc, tiết kiệm chi phí tiền thuốc cho quỹ BHYT và người dân. Thống kê kết quả trúng thầu của các Sở Y tế, BV và viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, trị giá tiền mua thuốc đã tiết giảm được 35,5% so với quy định cũ.

Về cơ chế mua biệt dược gốc (generic), Văn phòng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế về xây dựng danh mục thuốc biệt dược gốc có nhiều số đăng ký thuốc generic nhóm 1 và triển khai đàm phán giá với các thuốc tại danh mục này để giảm giá thuốc. Các trường hợp đàm phán giá với các thuốc tại danh mục trên không đạt được thỏa thuận giảm giá sẽ thực hiện đấu thầu rộng rãi với thuốc generic nhóm 1.

Với các giải pháp quản lý giá thuốc chặt chẽ trên, về cơ bản tình hình thị trường dược phẩm được duy trì bình ổn. Tuy nhiên, tồn tại lớn nhất là giá thuốc vẫn cao; việc quản lý giá thuốc thực sự vẫn là thách thức lớn. Mục tiêu giảm giá thuốc 10%-15% vẫn cần được tập trung chỉ đạo.

Phó Thủ tưởng Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan liên quan cần có cơ chế kiểm soát lạm dụng, lợi dụng kỹ thuật cao, thuốc biệt dược; kiểm soát tốt đấu thầu thuốc, thiết bị y tế; đồng thời với việc tăng cường công tác dự phòng để người dân có ý thức tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế tình trạng chỉ đến BV khi bệnh quá nặng, chi phí điều trị lớn.

Theo Pháp luật & Xã hội